Ego şikayet takip sistemi, Ankara’da bulunan Ego araçları hakkında şikayet girişi yapılabilen ve jenerik kategorizasyon yapısı sayesinde raporların kategori edilebilmesine olanak tanıyan bir şikayet takip yazılımıdır.Toplanan şikayet verileri, veri analiz arayüzü üzerinde gelişmiş bir sorgu motoru sayesinde raporlanabilir ve farklı yazılımlara çıktı alınıp, chart ve grafikler oluşturulabilir.Bu yazılımla amaçlanan şikayet takip sürecini otomize edebilmek ve ego şikayet ve yanıt sürecini halka açarak daha şeffaf bir çalışma şekli elde edebilmektir.